Blow to Big Tech as EU court backs national data watchdog powers

by