Scottish startup develops gravity-based energy storage system